29 veljače, 2016

Izborna konvencija FM-SDP Hum na Sutli

Katarina Drašković nova predsjednica FM SDP Hum na Sutli
U petak, 26. veljače, FM SDP Hum na Sutli je održao svoju redovnu izbornu konvenciju. Izabralo se novo vodstvo koje će ovu organizaciju voditi slijedeće dvije godine, a dotadašnji predsjednik Danijel Javorić Barić se osvrnuo na rad u njegovom mandatu te podnio Izvještaj o radu. Za novu predsjednicu je jednoglasno izglasana Katarina Drašković koja je ujedno i članica predsjedništva FM SDP KZŽ. Novi potpredsjednici su Mario Lipnjak i Marta Drenški.
 Novo izabrana predsjednica je u kratkim crtama predstavila svoju viziju te je najavila nastavak aktivnosti s naglaskom na jačanje participacije mladih u politici. Također, zahvalila se i dotadašnjem predsjedniku i vodstvu na angažmanu i dosljednosti.
 Konvenciju su pozdravili forumaši iz različitih dijelova županije a Vedran Kašić, potpredsjednik FM SDP KZŽ, je novoizabranom vodstvu poželio sreću u radu te pohvalio Katarinin dosadašnji angažman.