24 travnja, 2016

Tribina pod nazivom ˝SINDIKATI U HRVATSKOJ”

22. travnja, u organizaciji Foruma mladih Huma na Sutli te Općinske organizacije SDP-a

Huma na Sutli održana je tribina pod nazivom ˝SINDIKATI U HRVATSKOJ: misija,

financiranje, aktivnosti˝. Glavni gost bio je Mario Vidiček, član glavnog odbora Sindikata

metalaca Hrvatske-industrijski sindikat, a ujedno i član SDP-a. Uz općenite informacije o

načinu djelovanja sindikata, njihovim dužnostima i zadaćama, goste je najviše zanimalo na

koji način sklopiti kolektivni ugovor koji će zaštititi radnike, a da poslodavac na njega

pristane, koje su dobre strane i zašto je važno učlaniti se u sindikat. Također, povela se

rasprava o načinu financiranja sindikata, kao i kasnijoj raspodjeli prikupljenih sredstava. Za

kraj tribine raspravljalo se o važnosti zaštite radnika kao temelju socijaldemokracije i srži

ideja za koje se sam SDP zalaže.