Agata Cvitić
Predsjednica
Lucija Buhin
Potpredsjednica
Hrvoje Novak
Potpredsjednik
Vedran Kašić
Potpredsjednik
Dubravka Mirt
Tajnica
Katarina Drašković
Članica predsjedništva
Matija Bolfek
Član predsjedništva
Marko Kralj
Član predsjedništva
Filip Končić
Član predsjedništva
Luka Tomić
Član predsjedništva